Descarrega’t aquí el Planning Classes 17-18

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
07.00 - 08.00 Queenax07.10 - 07.40
elements
Core07.10 - 07.40

Fit Bike07.10 - 07.55

Aquacross07.10 - 07.55

Smart Circuit07.40 - 08.10

Core08.10 - 08.40

Aqua Gym08.10 - 08.55
Queenax07.10 - 07.55
team


Fit Bike07.10 - 07.55
virtual
Core07.10 - 07.40

Fit Bike07.10 - 07.55

Swimming Club07.10 - 07.55

Smart Circuit07.40 - 08.10

Core08.10 - 08.40

Aqua Gym08.10 - 08.55
Queenax07.10 - 07.40

Fit Bike07.40 - 08.25

Smart Circuit08.00 - 08.30

TRX08.30 - 09.00
soft
08.00 - 09.00 Smart Circuit08.00 - 08.30
virtual


Queenax08.00 - 08.30
HIIT


Aquacross08.00 - 08.45

Stretching08.40 - 09.00
Smart Circuit08.00 - 08.30
virtual


Queenax08.00 - 08.30
HIIT


Aquacross08.00 - 08.45

Stretching08.40 - 09.00
09.00 - 10.00 Aqua Soft09.00 - 09.45

Fit Bike09.00 - 09.45
virtual


Zumba09.00 - 09.50

Estiraments09.00 - 09.50
soft
Aqua Soft09.00 - 09.45

En Forma09.15 - 10.05
soft


Queenax10.00 - 10.30
fit bike 10:30 hs


Body Pump10.15 - 11.05

Zumba
Pilates Soft
10.15 - 11.05

Fit Bike10.30 - 11.00
queenax


Sh BAM11.15 - 12.05

Women Care11.15 - 12.05

Fitboxing12.15 - 13.05

Fit Master12.15 - 13.05

Body Balance13.15 - 14.05

Cross Training13.15 - 14.05

En Forma14.15 - 00.00
Cardio Tono


Swimming Club14.15 - 15.00

Fit Bike14.15 - 15.00
Aqua Soft09.00 - 09.45

Zumba09.00 - 09.50

Body Pump09.00 - 09.50
Aqua Soft09.00 - 09.45

En Forma09.15 - 10.05

Fit Bike10.00 - 10.45

Body Pump10.15 - 11.05

Zumba
Pilates Soft
10.15 - 11.05

Women Care11.15 - 12.05

Sh BAM11.15 - 12.05

Fitboxing12.15 - 13.05

Fit Master12.15 - 13.05

Core12.30 - 13.00

Cross Training13.15 - 14.05

Body Balance13.15 - 14.05

Fit Bike14.15 - 15.00

Swimming Club14.15 - 15.00

Fitboxing14.15 - 15.05

TRX15.15 - 15.45
glutis
Aqua Soft09.00 - 09.45

Zumba09.00 - 09.50
Poolbike09.30 - 10.15

Fit Bike10.00 - 10.45
Virtual


Poolbike10.20 - 11.05

Queenax11.00 - 11.30
elements


Fit Bike11.15 - 12.00
10.00 - 11.00 Pilates10.00 - 10.50

El·líptica10.45 - 11.15
Soft


Fit Bike11.00 - 11.45
virtual


Fit Master11.00 - 11.50

Fitboxing11.00 - 11.50

Postural11.30 - 12.00
Pilates10.00 - 10.50

El·líptica
Soft
10.30 - 11.00
Fit Bike10.00 - 10.45

Fitboxing10.30 - 11.20

Core11.00 - 11.30

Zumba11.30 - 12.20

Body Pump12.15 - 13.10

Body Balance13.15 - 14.05

Fit Bike14.15 - 15.00
Fit Bike10.00 - 10.45
virtual


Body Combat10.00 - 10.50

Queenax10.15 - 10.45
elements
11.00 - 12.00 Jump11.00 - 11.50

Fit Master11.00 - 11.50
Fit Bike11.00 - 11.45

Zumba11.00 - 11.50

Queenax11.15 - 11.45
elements
12.00 - 13.00 Sh BAM12.00 - 12.50

Body Pump12.00 - 12.50

Poolbike12.15 - 13.00
Sh BAM12.00 - 12.50

Body Pump12.00 - 12.50

Poolbike12.15 - 13.00
Fit Bike12.00 - 12.45
virtual


Body Pump12.00 - 12.50

Fitboxing12.00 - 12.50

Aqua Gym12.40 - 13.25
Fitboxing12.30 - 13.20

Queenax13.00 - 13.30
elements


Body Balance13.30 - 14.20
13.00 - 14.00 Body Balance13.00 - 13.50Body Balance13.00 - 13.50

Core13.30 - 14.00
14.00 - 15.00 Queenax14.00 - 14.30
el·líptica 14:30 hs


El·líptica Queenax14.00 - 14.50

Aqua Gym14.15 - 15.00

Fit Bike14.15 - 15.00

El·líptica14.30 - 15.00
Smart Circuit14.00 - 14.30

Queenax14.00 - 14.30
el·líptica 14:30 hs


El·líptica Queenax14.00 - 14.50

Fit Bike14.15 - 15.00

Poolbike14.15 - 15.00

Core14.30 - 15.00

El·líptica14.30 - 15.00
15.00 - 16.00 Fitboxing15.10 - 16.00Fitboxing15.10 - 16.00Core15.15 - 15.45
16.00 - 17.00 Smart Circuit16.00 - 16.30
virtual
17.00 - 18.00 Women Care17.00 - 17.40

Poolbike17.45 - 18.30

Sh BAM17.45 - 18.35

Queenax18.00 - 18.30
HIIT


Fit Bike18.00 - 18.45

Body Balance18.00 - 18.50

Cross Training18.30 - 19.20

Poolbike18.35 - 19.20

Body Pump18.45 - 19.35

Queenax19.00 - 19.30
team


Fit Bike19.00 - 19.45

Body Combat19.00 - 19.50

El·líptica19.15 - 19.45

Core19.20 - 19.50

Aqua Gym19.30 - 20.15

Zumba19.30 - 20.20
FEST


Body Pump19.45 - 20.35

Km20.00 - 20.30
Km 5


Fit Bike20.00 - 20.45

Pilates20.00 - 20.50

Aquacross20.20 - 21.05

Smart Circuit20.30 - 21.00

Queenax20.30 - 21.00
HIIT


Cross Training20.30 - 21.20

Core21.00 - 21.30

Fit Bike21.00 - 21.45

Fitboxing21.00 - 21.50
Core17.15 - 17.45

Cross Training17.30 - 18.20

En Forma17.55 - 18.40

Queenax18.00 - 18.30
team


Fit Bike18.00 - 18.45

Pilates18.00 - 18.50

Smart Circuit18.30 - 19.00

Body Pump18.30 - 19.20
FEST


Poolbike18.40 - 19.25

Fit Bike19.00 - 19.45

Zumba19.00 - 19.50

Fit Ballet19.00 - 19.50

Core19.30 - 20.00

Queenax19.30 - 20.00
team


Aqua Gym19.30 - 20.15

Jump19.30 - 20.20
Glutis


Km19.30 - 20.30
Km 8


El·líptica19.45 - 20.15

Fit Bike20.00 - 20.45

Sh BAM20.00 - 20.50

Body Combat20.00 - 20.50

Swimming Club20.20 - 21.05

Poolbike20.20 - 21.05

Body Pump20.30 - 21.20
FEST


Fit Bike21.00 - 21.45

Fitboxing21.00 - 21.50

Cross Training21.00 - 21.50

Body Balance21.00 - 21.50
Women Care17.00 - 17.40

Sh BAM17.45 - 18.35

Core18.00 - 18.30

Queenax18.00 - 18.30

Fit Bike18.00 - 18.45

Body Balance18.00 - 18.50

Poolbike18.45 - 19.30

Body Pump18.45 - 19.35

Fit Bike19.00 - 19.45

Cross Training19.00 - 19.50
FEST


Zumba19.00 - 19.50

Core19.20 - 19.50

Aqua Gym19.30 - 20.15

Body Pump19.45 - 20.35

El·líptica20.00 - 20.30

Fit Bike20.00 - 20.45

Sport Training20.00 - 20.50

Pilates20.00 - 20.50

Cross Training20.00 - 20.50
FEST


Km20.00 - 21.00
Km 8


Poolbike20.20 - 21.05

Aquacross20.20 - 21.05

Smart Circuit20.30 - 21.00

Fit Bike21.00 - 21.45

Body Combat21.00 - 21.50

Core21.30 - 22.00
Core17.15 - 17.45Queenax17.45 - 18.15
elements


Fit Bike17.45 - 18.30
virtual


Zumba17.45 - 18.35

Queenax18.30 - 19.00
elements


Fit Bike18.45 - 19.30

Poolbike19.30 - 20.15
18.00 - 19.00 Fit Bike18.00 - 18.45

Cross Training18.00 - 18.50

Pilates18.00 - 18.50

En Forma18.00 - 18.50

Poolbike18.40 - 19.25

Queenax18.45 - 19.15
team


Smart Circuit19.00 - 19.30

Fit Bike19.00 - 19.45

Body Pump19.00 - 19.50

Pilates19.00 - 19.50
barra


Fitboxing19.00 - 19.50

El·líptica19.30 - 20.00

Aqua Gym19.30 - 20.15

Km19.30 - 20.30
Km 8


Queenax19.45 - 20.15
team


El·líptica20.00 - 20.30

Fit Bike20.00 - 20.45

Sh BAM20.00 - 20.50

Body Pump20.00 - 20.50

Jump20.00 - 20.50
Core


Swimming Club20.20 - 21.05

Stretching21.00 - 21.30

Fit Bike21.00 - 21.45
virtual


Body Balance21.00 - 21.50
Fit Bike18.00 - 18.45

Sport Training18.00 - 18.50

Pilates18.00 - 18.50

Body Pump18.00 - 18.50

Aquacross18.45 - 19.30

Core18.50 - 19.20

Fit Bike19.00 - 19.45

Balance Experience19.00 - 19.50

Body Pump19.00 - 19.50

Poolbike19.30 - 20.15

Fit Bike20.00 - 00.00
virtual


Estiraments20.00 - 20.50
experience
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
07.00 - 08.00 Aquacross07.10 - 07.55
08.00 - 09.00 Aquacross08.00 - 08.45Aquacross08.00 - 08.45
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Aquacross18.45 - 19.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Aquacross20.20 - 21.05Aquacross20.20 - 21.05
21.00 - 22.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Divendres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
08.00 - 09.00 Aqua Gym08.10 - 08.55Aqua Gym08.10 - 08.55
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Aqua Gym12.40 - 13.25
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Aqua Gym14.15 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Aqua Gym19.30 - 20.15Aqua Gym19.30 - 20.15Aqua Gym19.30 - 20.15Aqua Gym19.30 - 20.15
20.00 - 21.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Dissabte

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
09.00 - 10.00 Aqua Soft09.00 - 09.45Aqua Soft09.00 - 09.45Aqua Soft09.00 - 09.45Aqua Soft09.00 - 09.45Aqua Soft09.00 - 09.45
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
19.00 - 20.00 Balance Experience19.00 - 19.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Divendres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
13.00 - 14.00 Body Balance13.00 - 13.50Body Balance13.15 - 14.05Body Balance13.00 - 13.50Body Balance13.15 - 14.05Body Balance13.15 - 14.05Body Balance13.30 - 14.20
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Body Balance18.00 - 18.50Body Balance18.00 - 18.50
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 Body Balance21.00 - 21.50Body Balance21.00 - 21.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Diumenge

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
10.00 - 11.00 Body Combat10.00 - 10.50
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Body Combat19.00 - 19.50
20.00 - 21.00 Body Combat20.00 - 20.50
21.00 - 22.00 Body Combat21.00 - 21.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dissabte

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
09.00 - 10.00 Body Pump09.00 - 09.50
10.00 - 11.00 Body Pump10.15 - 11.05Body Pump10.15 - 11.05
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Body Pump12.00 - 12.50Body Pump12.00 - 12.50Body Pump12.15 - 13.10Body Pump12.00 - 12.50
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Body Pump18.45 - 19.35

Body Pump19.45 - 20.35
Body Pump18.30 - 19.20
FEST
Body Pump18.45 - 19.35

Body Pump19.45 - 20.35
Body Pump18.00 - 18.50
19.00 - 20.00 Body Pump19.00 - 19.50Body Pump19.00 - 19.50
20.00 - 21.00 Body Pump20.30 - 21.20
FEST
Body Pump20.00 - 20.50
21.00 - 22.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
07.00 - 08.00 Core07.10 - 07.40Core07.10 - 07.40
08.00 - 09.00 Core08.10 - 08.40Core08.10 - 08.40
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Core11.00 - 11.30
12.00 - 13.00 Core12.30 - 13.00
13.00 - 14.00 Core13.30 - 14.00
14.00 - 15.00 Core14.30 - 15.00
15.00 - 16.00 Core15.15 - 15.45
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Core17.15 - 17.45Core17.15 - 17.45
18.00 - 19.00 Core18.00 - 18.30Core18.50 - 19.20
19.00 - 20.00 Core19.20 - 19.50Core19.30 - 20.00Core19.20 - 19.50
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 Core21.00 - 21.30Core21.30 - 22.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
13.00 - 14.00 Cross Training13.15 - 14.05Cross Training13.15 - 14.05
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Cross Training17.30 - 18.20
18.00 - 19.00 Cross Training18.30 - 19.20Cross Training18.00 - 18.50
19.00 - 20.00 Cross Training19.00 - 19.50
FEST
20.00 - 21.00 Cross Training20.30 - 21.20Cross Training20.00 - 20.50
FEST
21.00 - 22.00 Cross Training21.00 - 21.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
10.00 - 11.00 El·líptica10.45 - 11.15
Soft
El·líptica
Soft
10.30 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 El·líptica14.30 - 15.00El·líptica14.30 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 El·líptica19.15 - 19.45El·líptica19.45 - 20.15El·líptica19.30 - 20.00
20.00 - 21.00 El·líptica20.00 - 20.30El·líptica20.00 - 20.30
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
14.00 - 15.00 El·líptica Queenax14.00 - 14.50El·líptica Queenax14.00 - 14.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimecres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
09.00 - 10.00 En Forma09.15 - 10.05
soft
En Forma09.15 - 10.05
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 En Forma14.15 - 00.00
Cardio Tono
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 En Forma17.55 - 18.40
18.00 - 19.00 En Forma18.00 - 18.50
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dimarts

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
09.00 - 10.00 Estiraments09.00 - 09.50
soft
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Estiraments20.00 - 20.50
experience
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Divendres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
19.00 - 20.00 Fit Ballet19.00 - 19.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dimarts

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
07.00 - 08.00 Fit Bike07.10 - 07.55Fit Bike07.10 - 07.55
virtual
Fit Bike07.10 - 07.55Fit Bike07.40 - 08.25
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00 Fit Bike09.00 - 09.45
virtual
10.00 - 11.00 Fit Bike10.30 - 11.00
queenax
Fit Bike10.00 - 10.45Fit Bike10.00 - 10.45Fit Bike10.00 - 10.45
virtual
Fit Bike10.00 - 10.45
Virtual
11.00 - 12.00 Fit Bike11.00 - 11.45
virtual
Fit Bike11.00 - 11.45Fit Bike11.15 - 12.00
12.00 - 13.00 Fit Bike12.00 - 12.45
virtual
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Fit Bike14.15 - 15.00Fit Bike14.15 - 15.00Fit Bike14.15 - 15.00Fit Bike14.15 - 15.00Fit Bike14.15 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Fit Bike17.45 - 18.30
virtual


Fit Bike18.45 - 19.30
18.00 - 19.00 Fit Bike18.00 - 18.45Fit Bike18.00 - 18.45Fit Bike18.00 - 18.45Fit Bike18.00 - 18.45Fit Bike18.00 - 18.45
19.00 - 20.00 Fit Bike19.00 - 19.45Fit Bike19.00 - 19.45Fit Bike19.00 - 19.45Fit Bike19.00 - 19.45Fit Bike19.00 - 19.45
20.00 - 21.00 Fit Bike20.00 - 20.45Fit Bike20.00 - 20.45Fit Bike20.00 - 20.45Fit Bike20.00 - 20.45Fit Bike20.00 - 00.00
virtual
21.00 - 22.00 Fit Bike21.00 - 21.45Fit Bike21.00 - 21.45Fit Bike21.00 - 21.45Fit Bike21.00 - 21.45
virtual
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
10.00 - 11.00 Fitboxing10.30 - 11.20
11.00 - 12.00 Fitboxing11.00 - 11.50
12.00 - 13.00 Fitboxing12.15 - 13.05Fitboxing12.15 - 13.05Fitboxing12.00 - 12.50Fitboxing12.30 - 13.20
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Fitboxing14.15 - 15.05
15.00 - 16.00 Fitboxing15.10 - 16.00Fitboxing15.10 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Fitboxing19.00 - 19.50
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 Fitboxing21.00 - 21.50Fitboxing21.00 - 21.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
11.00 - 12.00 Fit Master11.00 - 11.50Fit Master11.00 - 11.50
12.00 - 13.00 Fit Master12.15 - 13.05Fit Master12.15 - 13.05
13.00 - 14.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
11.00 - 12.00 Jump11.00 - 11.50
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Jump19.30 - 20.20
Glutis
20.00 - 21.00 Jump20.00 - 20.50
Core
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dimarts

Dimecres

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
19.00 - 20.00 Km19.30 - 20.30
Km 8
Km19.30 - 20.30
Km 8
20.00 - 21.00 Km20.00 - 20.30
Km 5
Km20.00 - 21.00
Km 8
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
10.00 - 11.00 Pilates10.00 - 10.50Pilates10.00 - 10.50
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Pilates18.00 - 18.50Pilates18.00 - 18.50Pilates18.00 - 18.50
19.00 - 20.00 Pilates19.00 - 19.50
barra
20.00 - 21.00 Pilates20.00 - 20.50Pilates20.00 - 20.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
11.00 - 12.00 Postural11.30 - 12.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
09.00 - 10.00 Poolbike09.30 - 10.15

Poolbike10.20 - 11.05
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Poolbike12.15 - 13.00Poolbike12.15 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Poolbike14.15 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Poolbike17.45 - 18.30

Poolbike18.35 - 19.20
18.00 - 19.00 Poolbike18.40 - 19.25Poolbike18.45 - 19.30Poolbike18.40 - 19.25
19.00 - 20.00 Poolbike19.30 - 20.15Poolbike19.30 - 20.15
20.00 - 21.00 Poolbike20.20 - 21.05Poolbike20.20 - 21.05
21.00 - 22.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
07.00 - 08.00 Queenax07.10 - 07.40
elements
Queenax07.10 - 07.55
team
Queenax07.10 - 07.40
08.00 - 09.00 Queenax08.00 - 08.30
HIIT
Queenax08.00 - 08.30
HIIT
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00 Queenax10.00 - 10.30
fit bike 10:30 hs
Queenax10.15 - 10.45
elements
11.00 - 12.00 Queenax11.15 - 11.45
elements
Queenax11.00 - 11.30
elements
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 Queenax13.00 - 13.30
elements
14.00 - 15.00 Queenax14.00 - 14.30
el·líptica 14:30 hs
Queenax14.00 - 14.30
el·líptica 14:30 hs
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Queenax17.45 - 18.15
elements


Queenax18.30 - 19.00
elements
18.00 - 19.00 Queenax18.00 - 18.30
HIIT
Queenax18.00 - 18.30
team
Queenax18.00 - 18.30Queenax18.45 - 19.15
team


Queenax19.45 - 20.15
team
19.00 - 20.00 Queenax19.00 - 19.30
team
Queenax19.30 - 20.00
team
20.00 - 21.00 Queenax20.30 - 21.00
HIIT
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
11.00 - 12.00 Sh BAM11.15 - 12.05Sh BAM11.15 - 12.05
12.00 - 13.00 Sh BAM12.00 - 12.50Sh BAM12.00 - 12.50
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Sh BAM17.45 - 18.35Sh BAM17.45 - 18.35
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Sh BAM20.00 - 20.50Sh BAM20.00 - 20.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
07.00 - 08.00 Smart Circuit07.40 - 08.10Smart Circuit07.40 - 08.10
08.00 - 09.00 Smart Circuit08.00 - 08.30
virtual
Smart Circuit08.00 - 08.30
virtual
Smart Circuit08.00 - 08.30
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Smart Circuit14.00 - 14.30
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Smart Circuit16.00 - 16.30
virtual
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Smart Circuit18.30 - 19.00
19.00 - 20.00 Smart Circuit19.00 - 19.30
20.00 - 21.00 Smart Circuit20.30 - 21.00Smart Circuit20.30 - 21.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
18.00 - 19.00 Sport Training18.00 - 18.50
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Sport Training20.00 - 20.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dimecres

Divendres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
08.00 - 09.00 Stretching08.40 - 09.00Stretching08.40 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 Stretching21.00 - 21.30
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimecres

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
07.00 - 08.00 Swimming Club07.10 - 07.55
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Swimming Club14.15 - 15.00Swimming Club14.15 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Swimming Club20.20 - 21.05Swimming Club20.20 - 21.05
21.00 - 22.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dimarts

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
08.00 - 09.00 TRX08.30 - 09.00
soft
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 TRX15.15 - 15.45
glutis
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dijous

Divendres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
11.00 - 12.00 Women Care11.15 - 12.05Women Care11.15 - 12.05
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Women Care17.00 - 17.40Women Care17.00 - 17.40
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
09.00 - 10.00 Zumba09.00 - 09.50Zumba09.00 - 09.50Zumba09.00 - 09.50
10.00 - 11.00 Zumba
Pilates Soft
10.15 - 11.05
Zumba
Pilates Soft
10.15 - 11.05
11.00 - 12.00 Zumba11.30 - 12.20Zumba11.00 - 11.50
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Zumba17.45 - 18.35
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Zumba19.30 - 20.20
FEST
Zumba19.00 - 19.50Zumba19.00 - 19.50
20.00 - 21.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte