Política de privacitat

1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: CEM JOAN MIRÓ
NIF: G-62074950
Dir. postal:
Contacte: info@cejoanmiro.cat

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Per a contactar amb el responsable i rebre informació:

En CEM JOAN MIRÓ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades en contactar amb nosaltres per via postal, electrònica o telefònica, amb la finalitat de respondre les seves consultes i poder informar-li per via postal, telefònica o electrònica sobre els nostres productes, serveis, novetats i esdeveniments de CEM JOAN MIRÓ. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquesta informació.

Per a sol·licitar o contractar els nostres serveis:

CEM JOAN MIRÓ també podrà tractar la informació de les persones interessades en algun dels serveis oferts pel responsable amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis sol·licitats.

Per a inscriure’s a la nostra borsa de treball

La CEM JOAN MIRÓ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de poder gestionar el seu registre i la seva sol.licitud així com la gestió de la seva candidatura a la borsa de treball en la plataforma.

3. Per quant temps conservarem les seves dades?

Per a la finalitat de contactar amb el responsable i rebre informació:

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la seva supressió o revoqui el seu consentiment per l’interessat. Per a revocar el seu consentiment pot presentar la seva sol·licitud al compte de correu: info@cejoanmiro.cat

Per a la finalitat de sol•licitar o contractar els nostres serveis:

En el supòsit de contractar l’interessat o usuari els serveis oferts pel responsable, les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual amb CEM JOAN MIRÓ i posteriorment fins a complir amb obligacions legals de conservació sobre la base de normativa vigent.

Per a la finalitat de gestió de borsa de treball

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que sol·liciti la baixa del servei de la borsa de treball o revoqui el seu consentiment. Posteriorment les dades es podran mantenir bloquejades només per a complir amb obligacions legals de conservació per possibles responsabilitats en el tractament de les dades. Per a revocar el seu consentiment pot presentar la seva sol·licitud al compte de correu: info@cejoanmiro.cat

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base jurídica per al tractament de les seves dades per a la finalitat de poder respondre les seves consultes i informar-lo sobre els nostres productes, serveis, novetats i esdeveniments de CEM JOAN MIRÓ, és l’aportació del consentiment.

La base jurídica per al tractament de les seves dades per a la finalitat de poder prestar els serveis contractats amb CEM JOAN MIRÓ, és l’execució del contracte.

La base jurídica perquè la CEM JOAN MIRÓ tracti les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol.licitud de incripció a la borsa de treball, és el consentiment de l’interessat.

5. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CEM JOAN MIRÓ estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. CEM JOAN MIRÓ deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable.
 • En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.

Pot consultar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.agpd.es. Per a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades, limitació del tractament o sol·licitar la revocació del consentiment prestat, pot dirigir-se al CEM JOAN MIRÓ enviant un correu electrònic a info@cejoanmiro.cat

6. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en CEM JOAN MIRÓ rocediesen del propi interessat.

7. Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades d’identificació
 • Codis o claus d’identificació
 • Adreces postals o electròniques i telèfon.
 • Dades professionals i/o acadèmiques (només per la gestió de la borsa de treball).
 • Dades econòmiques i financeres (només per la contractació de serveis)

8. Com garantim la seguretat de les seves dades?

Adoptem les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.