Descarrega’t aquí el Planning 2018

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
07.00 - 08.00 Core07.10 - 07.40

Fit Bike07.10 - 07.55

Poolbike07.10 - 07.55

Glutis07.40 - 08.10

Core08.10 - 08.40

Aqua Gym08.10 - 08.55
Queenax07.10 - 07.55
team
Core07.10 - 07.40

Fit Bike07.10 - 07.55

Swimming Club07.10 - 07.55
Queenax07.10 - 07.40
team


Fit Bike07.40 - 08.25

TRX08.30 - 09.00
soft
08.00 - 09.00 Queenax08.00 - 08.30
HIIT


Stretching08.45 - 09.15

Aqua Soft09.00 - 09.45

Estiraments09.00 - 09.50
soft


Zumba09.00 - 09.50
Queenax08.00 - 08.30
HIIT


Aquacross08.00 - 08.45

Stretching08.45 - 09.15

Aqua Soft09.00 - 09.45

Body Pump09.00 - 09.50

Zumba09.00 - 09.50
Core08.10 - 08.40

Aqua Gym08.10 - 08.55
09.00 - 10.00 Aqua Soft09.00 - 09.45

En Forma09.15 - 10.05
soft


Queenax10.00 - 10.30
fit bike 10:30 hs


Body Pump10.15 - 11.05

Zumba
Pilates
10.15 - 11.05

Fit Bike10.30 - 11.00
queenax


Hipoioga11.15 - 12.05

Sh BAM11.15 - 12.05

Fitboxing12.15 - 13.05

PowerBand12.30 - 13.00

Cross Training13.15 - 14.05

Body Balance13.15 - 14.05

En Forma14.15 - 00.00
Cardio Tono


Fit Bike14.15 - 15.00

Swimming Club14.15 - 15.00
Aqua Soft09.00 - 09.45

En Forma09.15 - 10.05

Fit Bike10.00 - 10.45

Body Pump10.15 - 11.05

Zumba
Pilates
10.15 - 11.05

Hipoioga11.15 - 12.05

Sh BAM11.15 - 12.05

Fitboxing12.15 - 13.05

Core12.30 - 13.00

PowerBand12.30 - 13.00

Cross Training13.15 - 14.05

Body Balance13.15 - 14.05

Fit Bike14.15 - 15.00

Swimming Club14.15 - 15.00

Fitboxing14.15 - 15.05

TRX15.15 - 15.45
glutis
Aqua Soft09.00 - 09.45

Estiraments09.00 - 09.50

Zumba09.00 - 09.50
Poolbike09.30 - 10.15

Fit Bike10.00 - 10.45
Virtual


Poolbike10.20 - 11.05

Queenax11.00 - 11.30
elements


Fit Bike11.15 - 12.00
10.00 - 11.00 Pilates10.00 - 10.50Pilates10.00 - 10.50

Fit Bike10.15 - 11.00
virtual
Fit Bike10.00 - 10.45

Fitboxing10.30 - 11.20

Core11.00 - 11.30

Zumba11.30 - 12.20

Body Pump12.15 - 13.10

Body Balance13.15 - 14.05

Fit Bike14.15 - 15.00
Fit Bike10.00 - 10.45
virtual


Body Combat10.00 - 10.50

Queenax10.15 - 10.45
elements
11.00 - 12.00 PowerBand11.00 - 11.30

Fit Bike11.00 - 11.45
virtual


Fitboxing11.00 - 11.50

Postural11.30 - 12.00
PowerBand11.00 - 11.30

Cross Training11.00 - 11.45
Fit Bike11.00 - 11.45

Zumba11.00 - 11.50

Queenax11.15 - 11.45
elements
12.00 - 13.00 Body Pump12.00 - 12.50

Sh BAM12.00 - 12.50

Poolbike12.15 - 13.00
Postural12.00 - 12.30

Body Pump12.00 - 12.50

Sh BAM12.00 - 12.50

Poolbike12.15 - 13.00
Fit Bike12.00 - 12.45
virtual


Body Pump12.00 - 12.50

Fitboxing12.00 - 12.50

Aqua Gym12.40 - 13.25

Fit Family13.00 - 13.50

Queenax13.15 - 13.45
Glutis12.00 - 12.30

Fitboxing12.30 - 13.20

Queenax13.00 - 13.30
elements


Body Balance13.30 - 14.20
13.00 - 14.00 Body Balance13.00 - 13.50Body Balance13.00 - 13.50

Core13.30 - 14.00
14.00 - 15.00 Queenax14.00 - 14.30
el·líptica 14:30 hs


El·líptica Queenax14.00 - 14.50

Aqua Gym14.15 - 15.00

Fit Bike14.15 - 15.00

El·líptica14.30 - 15.00
Queenax14.00 - 14.30
el·líptica 14:30 hs


El·líptica Queenax14.00 - 14.50

Fit Bike14.15 - 15.00

Poolbike14.15 - 15.00

El·líptica14.30 - 15.00

Core14.30 - 15.00
Fit Bike14.00 - 14.50
virtual
15.00 - 16.00 Fitboxing15.10 - 16.00Fitboxing15.10 - 16.00Core15.15 - 15.45
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Hipoioga17.00 - 17.40

Poolbike17.45 - 18.30

Sh BAM17.45 - 18.35

PowerBand18.00 - 18.30

Fit Bike18.00 - 18.45

Body Balance18.00 - 18.50

Cross Training18.30 - 19.20

Poolbike18.35 - 19.20

Body Pump18.45 - 19.35

Queenax19.00 - 19.30
team


Fit Bike19.00 - 19.45

Body Combat19.00 - 19.50

El·líptica19.15 - 19.45

Core19.20 - 19.50

Aqua Gym19.30 - 20.15

Zumba19.30 - 20.20
FEST


Body Pump19.45 - 20.35

El·líptica20.00 - 20.30

Km20.00 - 20.30
Km 5


Fit Bike20.00 - 20.45

Pilates20.00 - 20.50

Aquacross20.20 - 21.05

Queenax20.30 - 21.00
HIIT


Cross Training20.30 - 21.20

Core21.00 - 21.30

Fit Bike21.00 - 21.45

Fitboxing21.00 - 21.50
Core17.15 - 17.45

Cross Training17.30 - 18.20

Queenax18.00 - 18.30
team


En Forma18.00 - 18.45

Fit Bike18.00 - 18.45

Pilates18.00 - 18.50

Body Pump18.30 - 19.20
FEST


Poolbike18.40 - 19.25

PowerBand19.00 - 19.30

Fit Bike19.00 - 19.45

Zumba19.00 - 19.50

Fit Ballet19.00 - 19.50

El·líptica19.15 - 19.45

Core19.30 - 20.00

Queenax19.30 - 20.00
team


Aqua Gym19.30 - 20.15

Jump19.30 - 20.20
Glutis


Km19.30 - 20.30
Km 8


El·líptica20.00 - 20.30

Fit Bike20.00 - 20.45

Body Combat20.00 - 20.50

Sh BAM20.00 - 20.50

Swimming Club20.20 - 21.05

Poolbike20.20 - 21.05

Body Pump20.30 - 21.20
FEST


Fit Bike21.00 - 21.45

Cross Training21.00 - 21.50

Body Balance21.00 - 21.50

Fitboxing21.00 - 21.50
Hipoioga17.00 - 17.40

Sh BAM17.45 - 18.35

Core18.00 - 18.30

Queenax18.00 - 18.30
HIIT


Fit Bike18.00 - 18.45

Body Balance18.00 - 18.50

PowerBand18.45 - 19.15

Swimming Club18.45 - 19.30

Poolbike18.45 - 19.30

Body Pump18.45 - 19.35

Fit Bike19.00 - 19.45

Cross Training19.00 - 19.50
FEST


Zumba19.00 - 19.50

El·líptica19.15 - 19.45

Core19.20 - 19.50

Aqua Gym19.30 - 20.15

Body Pump19.45 - 20.35

El·líptica20.00 - 20.30

Fit Bike20.00 - 20.45

Cross Training20.00 - 20.50
FEST


Pilates20.00 - 20.50

Km20.00 - 21.00
Km 8


Aquacross20.20 - 21.05

Poolbike20.20 - 21.05

Core21.00 - 21.30

Fit Bike21.00 - 21.45
virtual


Body Combat21.00 - 21.50
Core17.15 - 17.45Glutis17.00 - 17.30

Fit Bike17.45 - 18.30
virtual


Cross Training17.45 - 18.35

Queenax18.00 - 18.30

Fit Bike18.45 - 19.30

Poolbike19.30 - 20.15
18.00 - 19.00 Core18.00 - 18.30

Fit Bike18.00 - 18.45

En Forma18.00 - 18.50

Cross Training18.00 - 18.50

Pilates18.00 - 18.50

Poolbike18.40 - 19.25

Queenax18.45 - 19.15
team


Fit Bike19.00 - 19.45

Body Pump19.00 - 19.50

Fitboxing19.00 - 19.50

Pilates19.00 - 19.50
barra


El·líptica19.15 - 19.45

PowerBand19.30 - 20.00

Aqua Gym19.30 - 20.15

Km19.30 - 20.30
Km 8


Queenax19.45 - 20.15
HIIT


El·líptica20.00 - 20.30

Fit Bike20.00 - 20.45

Jump20.00 - 20.50
Core


Body Pump20.00 - 20.50

Sh BAM20.00 - 20.50

Swimming Club20.20 - 21.05

Stretching21.00 - 21.30

Fit Bike21.00 - 21.45
virtual


Body Balance21.00 - 21.50
Fit Bike18.00 - 18.45

Cross Training18.00 - 18.50

Body Pump18.00 - 18.50

Pilates18.00 - 18.50

Core18.50 - 19.20

Fit Bike19.00 - 19.45

Body Pump19.00 - 19.50

Balance Experience19.00 - 19.50

Poolbike19.30 - 20.15

Fit Bike20.00 - 00.00
virtual


Estiraments20.00 - 20.50
experience
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
08.00 - 09.00 Aquacross08.00 - 08.45
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Aquacross20.20 - 21.05Aquacross20.20 - 21.05
21.00 - 22.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimecres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
08.00 - 09.00 Aqua Gym08.10 - 08.55Aqua Gym08.10 - 08.55
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Aqua Gym12.40 - 13.25
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Aqua Gym14.15 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Aqua Gym19.30 - 20.15Aqua Gym19.30 - 20.15Aqua Gym19.30 - 20.15Aqua Gym19.30 - 20.15
20.00 - 21.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Dissabte

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
09.00 - 10.00 Aqua Soft09.00 - 09.45Aqua Soft09.00 - 09.45Aqua Soft09.00 - 09.45Aqua Soft09.00 - 09.45Aqua Soft09.00 - 09.45
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
19.00 - 20.00 Balance Experience19.00 - 19.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Divendres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
13.00 - 14.00 Body Balance13.00 - 13.50Body Balance13.15 - 14.05Body Balance13.00 - 13.50Body Balance13.15 - 14.05Body Balance13.15 - 14.05Body Balance13.30 - 14.20
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Body Balance18.00 - 18.50Body Balance18.00 - 18.50
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 Body Balance21.00 - 21.50Body Balance21.00 - 21.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Diumenge

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
10.00 - 11.00 Body Combat10.00 - 10.50
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Body Combat19.00 - 19.50
20.00 - 21.00 Body Combat20.00 - 20.50
21.00 - 22.00 Body Combat21.00 - 21.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dissabte

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
09.00 - 10.00 Body Pump09.00 - 09.50
10.00 - 11.00 Body Pump10.15 - 11.05Body Pump10.15 - 11.05
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Body Pump12.00 - 12.50Body Pump12.00 - 12.50Body Pump12.15 - 13.10Body Pump12.00 - 12.50
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Body Pump18.45 - 19.35

Body Pump19.45 - 20.35
Body Pump18.30 - 19.20
FEST
Body Pump18.45 - 19.35

Body Pump19.45 - 20.35
Body Pump18.00 - 18.50
19.00 - 20.00 Body Pump19.00 - 19.50Body Pump19.00 - 19.50
20.00 - 21.00 Body Pump20.30 - 21.20
FEST
Body Pump20.00 - 20.50
21.00 - 22.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
07.00 - 08.00 Core07.10 - 07.40Core07.10 - 07.40
08.00 - 09.00 Core08.10 - 08.40Core08.10 - 08.40
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Core11.00 - 11.30
12.00 - 13.00 Core12.30 - 13.00
13.00 - 14.00 Core13.30 - 14.00
14.00 - 15.00 Core14.30 - 15.00
15.00 - 16.00 Core15.15 - 15.45
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Core17.15 - 17.45Core17.15 - 17.45
18.00 - 19.00 Core18.00 - 18.30Core18.00 - 18.30Core18.50 - 19.20
19.00 - 20.00 Core19.20 - 19.50Core19.30 - 20.00Core19.20 - 19.50
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 Core21.00 - 21.30Core21.00 - 21.30
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
11.00 - 12.00 Cross Training11.00 - 11.45
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 Cross Training13.15 - 14.05Cross Training13.15 - 14.05
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Cross Training17.30 - 18.20Cross Training17.45 - 18.35
18.00 - 19.00 Cross Training18.30 - 19.20Cross Training18.00 - 18.50Cross Training18.00 - 18.50
19.00 - 20.00 Cross Training19.00 - 19.50
FEST
20.00 - 21.00 Cross Training20.30 - 21.20Cross Training20.00 - 20.50
FEST
21.00 - 22.00 Cross Training21.00 - 21.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
14.00 - 15.00 El·líptica14.30 - 15.00El·líptica14.30 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 El·líptica19.15 - 19.45El·líptica19.15 - 19.45El·líptica19.15 - 19.45El·líptica19.15 - 19.45
20.00 - 21.00 El·líptica20.00 - 20.30El·líptica20.00 - 20.30El·líptica20.00 - 20.30El·líptica20.00 - 20.30
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
14.00 - 15.00 El·líptica Queenax14.00 - 14.50El·líptica Queenax14.00 - 14.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimecres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
09.00 - 10.00 En Forma09.15 - 10.05
soft
En Forma09.15 - 10.05
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 En Forma14.15 - 00.00
Cardio Tono
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 En Forma18.00 - 18.45En Forma18.00 - 18.50
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dimarts

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
09.00 - 10.00 Estiraments09.00 - 09.50
soft
Estiraments09.00 - 09.50
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Estiraments20.00 - 20.50
experience
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Divendres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
19.00 - 20.00 Fit Ballet19.00 - 19.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dimarts

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
13.00 - 14.00 Fit Family13.00 - 13.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dissabte

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
07.00 - 08.00 Fit Bike07.10 - 07.55Fit Bike07.10 - 07.55Fit Bike07.40 - 08.25
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00 Fit Bike10.30 - 11.00
queenax
Fit Bike10.15 - 11.00
virtual
Fit Bike10.00 - 10.45Fit Bike10.00 - 10.45Fit Bike10.00 - 10.45
virtual
Fit Bike10.00 - 10.45
Virtual
11.00 - 12.00 Fit Bike11.00 - 11.45
virtual
Fit Bike11.00 - 11.45Fit Bike11.15 - 12.00
12.00 - 13.00 Fit Bike12.00 - 12.45
virtual
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Fit Bike14.15 - 15.00Fit Bike14.15 - 15.00Fit Bike14.15 - 15.00Fit Bike14.15 - 15.00Fit Bike14.15 - 15.00Fit Bike14.00 - 14.50
virtual
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Fit Bike17.45 - 18.30
virtual


Fit Bike18.45 - 19.30
18.00 - 19.00 Fit Bike18.00 - 18.45Fit Bike18.00 - 18.45Fit Bike18.00 - 18.45Fit Bike18.00 - 18.45Fit Bike18.00 - 18.45
19.00 - 20.00 Fit Bike19.00 - 19.45Fit Bike19.00 - 19.45Fit Bike19.00 - 19.45Fit Bike19.00 - 19.45Fit Bike19.00 - 19.45
20.00 - 21.00 Fit Bike20.00 - 20.45Fit Bike20.00 - 20.45Fit Bike20.00 - 20.45Fit Bike20.00 - 20.45Fit Bike20.00 - 00.00
virtual
21.00 - 22.00 Fit Bike21.00 - 21.45Fit Bike21.00 - 21.45Fit Bike21.00 - 21.45
virtual
Fit Bike21.00 - 21.45
virtual
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
10.00 - 11.00 Fitboxing10.30 - 11.20
11.00 - 12.00 Fitboxing11.00 - 11.50
12.00 - 13.00 Fitboxing12.15 - 13.05Fitboxing12.15 - 13.05Fitboxing12.00 - 12.50Fitboxing12.30 - 13.20
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Fitboxing14.15 - 15.05
15.00 - 16.00 Fitboxing15.10 - 16.00Fitboxing15.10 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Fitboxing19.00 - 19.50
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 Fitboxing21.00 - 21.50Fitboxing21.00 - 21.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
07.00 - 08.00 Glutis07.40 - 08.10
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Glutis12.00 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Glutis17.00 - 17.30
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dimarts

Dissabte

Diumenge

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
11.00 - 12.00 Hipoioga11.15 - 12.05Hipoioga11.15 - 12.05
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Hipoioga17.00 - 17.40Hipoioga17.00 - 17.40
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
19.00 - 20.00 Jump19.30 - 20.20
Glutis
20.00 - 21.00 Jump20.00 - 20.50
Core
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dimarts

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
19.00 - 20.00 Km19.30 - 20.30
Km 8
Km19.30 - 20.30
Km 8
20.00 - 21.00 Km20.00 - 20.30
Km 5
Km20.00 - 21.00
Km 8
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
10.00 - 11.00 Pilates10.00 - 10.50Pilates10.00 - 10.50
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Pilates18.00 - 18.50Pilates18.00 - 18.50Pilates18.00 - 18.50
19.00 - 20.00 Pilates19.00 - 19.50
barra
20.00 - 21.00 Pilates20.00 - 20.50Pilates20.00 - 20.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
11.00 - 12.00 Postural11.30 - 12.00
12.00 - 13.00 Postural12.00 - 12.30
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimecres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
07.00 - 08.00 Poolbike07.10 - 07.55
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00 Poolbike09.30 - 10.15

Poolbike10.20 - 11.05
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Poolbike12.15 - 13.00Poolbike12.15 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Poolbike14.15 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Poolbike17.45 - 18.30

Poolbike18.35 - 19.20
18.00 - 19.00 Poolbike18.40 - 19.25Poolbike18.45 - 19.30Poolbike18.40 - 19.25
19.00 - 20.00 Poolbike19.30 - 20.15Poolbike19.30 - 20.15
20.00 - 21.00 Poolbike20.20 - 21.05Poolbike20.20 - 21.05
21.00 - 22.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
11.00 - 12.00 PowerBand11.00 - 11.30PowerBand11.00 - 11.30
12.00 - 13.00 PowerBand12.30 - 13.00PowerBand12.30 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 PowerBand18.00 - 18.30PowerBand18.45 - 19.15
19.00 - 20.00 PowerBand19.00 - 19.30PowerBand19.30 - 20.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
07.00 - 08.00 Queenax07.10 - 07.55
team
Queenax07.10 - 07.40
team
08.00 - 09.00 Queenax08.00 - 08.30
HIIT
Queenax08.00 - 08.30
HIIT
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00 Queenax10.00 - 10.30
fit bike 10:30 hs
Queenax10.15 - 10.45
elements
11.00 - 12.00 Queenax11.15 - 11.45
elements
Queenax11.00 - 11.30
elements
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 Queenax13.15 - 13.45Queenax13.00 - 13.30
elements
14.00 - 15.00 Queenax14.00 - 14.30
el·líptica 14:30 hs
Queenax14.00 - 14.30
el·líptica 14:30 hs
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Queenax18.00 - 18.30
team
Queenax18.00 - 18.30
HIIT
Queenax18.45 - 19.15
team


Queenax19.45 - 20.15
HIIT
Queenax18.00 - 18.30
19.00 - 20.00 Queenax19.00 - 19.30
team
Queenax19.30 - 20.00
team
20.00 - 21.00 Queenax20.30 - 21.00
HIIT
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
11.00 - 12.00 Sh BAM11.15 - 12.05Sh BAM11.15 - 12.05
12.00 - 13.00 Sh BAM12.00 - 12.50Sh BAM12.00 - 12.50
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Sh BAM17.45 - 18.35Sh BAM17.45 - 18.35
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Sh BAM20.00 - 20.50Sh BAM20.00 - 20.50
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
08.00 - 09.00 Stretching08.45 - 09.15Stretching08.45 - 09.15
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 Stretching21.00 - 21.30
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimecres

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
07.00 - 08.00 Swimming Club07.10 - 07.55
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Swimming Club14.15 - 15.00Swimming Club14.15 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Swimming Club18.45 - 19.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Swimming Club20.20 - 21.05Swimming Club20.20 - 21.05
21.00 - 22.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dimarts

Dimecres

Dijous

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
08.00 - 09.00 TRX08.30 - 09.00
soft
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 TRX15.15 - 15.45
glutis
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dijous

Divendres

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
09.00 - 10.00 Zumba09.00 - 09.50Zumba09.00 - 09.50Zumba09.00 - 09.50
10.00 - 11.00 Zumba
Pilates
10.15 - 11.05
Zumba
Pilates
10.15 - 11.05
11.00 - 12.00 Zumba11.30 - 12.20Zumba11.00 - 11.50
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Zumba19.30 - 20.20
FEST
Zumba19.00 - 19.50Zumba19.00 - 19.50
20.00 - 21.00
clica en el nom de l'activitat per a més informació

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte