Nivells d’especialització: Iniciació, Bàsic, Mig.

Natació Adults

Nivell Iniciació

Indicat a persones que no tenen coneixements de natació, que no saben nedar gens. Es familiaritzaran amb el medi i assoliran cert grau d’autonomía.

Continguts: aspectes bàsics de la flotació, respiració i desplaçaments.

Nivell Bàsic

Adreçat a persones que es desplacen en el medi sense material, però amb dificultat. Milloraran la seva destresa en el medi aquàtic.

Continguts: domini de la flotació, respiració, im-mersions i aspectes fonamentals dels estils bàsics de la natació.

Nivell Mig

Ideal per a persones que ja saben nedar i desplaçar-se amb facilitat. Milloraran la seva tècnica.

Continguts: perfeccionament de la tècnica d’estils.


CURSOS 2020 – 2021

• Dilluns i dimecres de 21:05 a 21:50 hores Nivell Iniciació – Bàsic
• Dimarts de 21:05 a 21:50 hores Nivel Mig
• Dijous de 21:05 a 21:50 hores Nivell Perfeccionament

PREUS PER TRIMESTRE

• 1 dia a la setmana: Abonat 52,26 € / No abonat 74,85 €
• 2 dies a la setmana: Abonat 82,26 € / No abonat 113,73 €

• Juny 2021 1 dia: Abonat 17,91 € / No abonat 25,65 €
• Juny 2021 2 dies: Abonat 28,18 € / No abonat 38,97 €

En el moment de realitzar la inscripció, cal fer efectiu el pagament del primer trimestre, e targeta.

El segon i tercer trimestre es faran efectius mitjançant domiciliació bancària.

El preu reflexat és el del primer trimestre. L’import corresponent als dos següents trimestres, estarà disponible a partir del mes d’octubre.

APUNTA’T!