Amics del Club,
Com s’està fent costum ens tanquen, us tanquen, del 7 al 17 de gener. Som el primer servei que consideren no imprescindible i ens fan tancar el club una vegada més, aquest cop fins i tot, deixant oberts hostaleria, cinemes i teatres.
Continuem al vostre costat, esperem trobar-nos d’aquí 10 dies i ja no tornar a interrompre l’activitat més.
Si us plau no retorneu el rebut de gener, la diferencia de preu es compensarà en el rebut de febrer.
Gràcies per fer-nos costat.
Tot l’equip del centre continuarà treballant per a tornar més forts que mai. Tanquem però no ens aturem.
Qualsevol dubte ens la podeu fer arribar a comunciacio@cejoanmiro.cat i també via xarxes socials.
Una abraçada molt forta i fins aviat.

.

Como se está haciendo costumbre nos cierran, os cierran, del 7 al 17 de enero. Somos el primer servicio que consideran no imprescindible i nos vuelven a cerrar el club, esta vez dejando incluso abierta la hostelería, cines y teatros.
Continuaremos a vuestro lado y esperamos encontrarnos en 10 días y ya no volver a interrumpir más la actividad.
Por favor no devuelvan el recibo de enero, la diferencia de precio se compensará en el recibo de febrero.
Gracias por estar al lado nuestro.
Todo el equipo del centro continuará trabajando per a volver más fuertes que nunca. Cerramos pero no nos paramos.
Cualquier consulta que tengáis, la podéis hacer llegar a comunicacio@cejoanmiro.cat o a través de nuestras redes sociales.
Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.
.

As usual, the Govern closes our clubs again, from January 7 to 17. They consider our service as not essential causing the closing of the clubs, this time with restaurants, bars and theatres open.
We will continue by your side and we hope to see you in 10 days, wishing that the activity doesn’t stop again.
Please don’t return the fees, the difference will be compensate it with the next month directly at your billing. The staff will continue working.
If you have any questions you can send an email to comunicacio@cejoanmiro.cat or you can contact us through our social networks.
Thank you for your support.
Hugs. See you soon.